سورۃ یونس آیت ۶۵ تا ۷۲

سورۃ یونس آیت ۶۵ تا ۷۲
Surah Yunus_v-65-72
11-08-1439
28-04-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 11-08-1439
کل دورانیہ : 00:25:25
line