سورۃ یونس آیت ۴۱ تا ۵۳

سورۃ یونس آیت ۴۱ تا ۵۳
Surah Yunus_v-41-53
06-07-1439
24-03-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 06-07-1439
کل دورانیہ : 00:26:26
line