سورۃ یوسف آیت ۱۰۹ تا ۱۱۱

سورۃ یوسف آیت ۱۰۹ تا ۱۱۱
Surah Yusuf_v-109-111
28-08-1440
04-05-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 28-08-1440
کل دورانیہ : 00:22:49
line