سورۃ ھود آیت ۹۶ تا ۱۰۹

سورۃ ھود آیت ۹۶ تا ۱۰۹
Surah Hud_v-96-109
22-03-1440
01-12-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 22-03-1440
کل دورانیہ : 00:28:51
line