سورۃ الاسراء آیت ۵۳ تا ۶۰

سورۃ الاسراء آیت ۵۳ تا ۶۰
Surah Isra_v-53-60
23-01-1442
12-09-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 23-01-1442
کل دورانیہ : 00:20:26
line