سورۃ یونس آیت ۵۴ تا ۶۴

سورۃ یونس آیت ۵۴ تا ۶۴
Surah Yunus_v-54-64
27-07-1439
14-04-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 27-07-1439
کل دورانیہ : 00:39:11
line