سورۃ یونس آیت ۱ تا ۵

سورۃ یونس آیت ۱ تا ۵
Surah Yunus_v-01-05
16-05-1439
03-02-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 16-05-1439
کل دورانیہ : 00:29:03
line