سورۃ ھود آیت ۱۰۹ تا ۱۱۵

سورۃ ھود آیت ۱۰۹ تا ۱۱۵
Surah Hud_v-109-115
29-03-1440
08-12-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 29-03-1440
کل دورانیہ : 00:28:48
line