سورۃ النحل آیت ۱۲۵ تا ۱۲۸

سورۃ النحل آیت ۱۲۵ تا ۱۲۸
Surah Al-nahl_v-125-128
26-11-144
18-07-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 26-11-144
کل دورانیہ : 00:52:25
line