سورۃ الاسراء آیت ۴۱ تا ۵۲

سورۃ الاسراء آیت ۴۱ تا ۵۲
Surah Isra_v-41-52
16-01-1442
05-09-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 16-01-1442
کل دورانیہ : 00:27:11
line