سورۃالا انعام آیت ۱۰۱ تا ۱۰۷

سورۃالا انعام آیت ۱۰۱ تا ۱۰۷
Surah Al-Anam_v-101-107
12-11-2106 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:31:06
line