جنت مقامِ رضا اور جہنم مقامِ غضب

جنت مقامِ رضا اور جہنم مقامِ غضب
Jannat Maqam-e-Raza aur Jahannum Maqam-e-Gazabb
21-03-1441
19-11-2019
بروز منگل
جامع مسجد دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : منگل
اسلامی تاریخ : 21-03-1441
کل دورانیہ : 00:48:08
line